Öztekin Doğalgaz & Kombi Hakkında

1. VİZYONUMUZ:
Doğalgaz sektöründe adı kurumsallıkla anılan; hizmet kalitesinde, hizmet hızında ve müşteri güvenini sağlamada her zaman örnek gösterilen bir şirket olmak.
2. MİSYONUMUZ:
Çalışanlarımızın katılımıyla yasalara ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızın bilinciyle ileri teknolojiyi kullanarak doğalgaz hizmetlerini müşterilerimize; güvenli, ekonomik, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde sunmak ve doğalgazlı yaşamı bölgemizde rutin hayatın parçası haline getirmek.
3. DEĞERLERİMİZ:
– Bilgi,
– Tecrübe,
– Üretkenlik,
– Verimlilik,
– Teknoloji kullanımı,
– Güvenilirlik,
– Şeffaflik,
– Saygı, (İnsana, Çevreye, Yasalara)
4. POLİTİKALARIMIZ
4A. KALİTE POLİTİKAMIZ:
Doğalgaz sektöründe:
– Sektörün gerektirdiği son teknolojiyi takip ederek kurumda uygulamak,
– Hizmette, kalitede, işlem hızında ve müşteri güvenini sağlamada sürekli en önde olmak,
– Kurum kültürünü canlı tutmak ve bu bilinçle hareket etmek,
– Kaynakları verimli bir şekilde kullanmak,
– Çalışanlarımızın sürekli eğitimini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görmek,
– Yasa ve mevzuattan gelen yükümlülüklerimize hasasiyetle uyarak ilkelerimiz doğrultusunda sürekli iyileştirme ve gelişme sağlamak,

4B. ÇEVRE POLİTKAMIZ:
Doğalgaz sektöründe faaliyetimizin her safhasında;
– Çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak,
– Çevre Yönetim Sistemini düzenli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek,
– Faaliyetlerimiz sırasında çevreye daha az zarar verecek yöntemler araştırmak,
– Çalışanlarımızın, müteahhitlerimizin ve tedarikçilerimizin çevreye duyarlılığını artırmaya çalışmak
Çevre Politikamızdır.
4C. İSG POLİTİKAMIZ
Doğalgaz işini yaparken;
– Çalışma ortamı güvenlik seviyesini yasa ve yönetmenliklerin ötesinde iyileştirmeye çalışmak,
– Çalışanlarımıza güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak,
– Çalışanlarımız, müteahhitlerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer çözüm ortaklarımızla beraber üst düzey bir güvenlik bilinciyle maksimum birim zamanda minimum iş kazası kaza oranını korumak,
İş Sağlığı ve Güvenliği politikamızdır.